Home » Photo » နည်းပညာတက္ကသိုလ်(ဟင်္သာတ) (၁၂)‌ ကြိမ်​ မြောက်အင်ဂျင်နီယာဘွဲ့၊အင်ဂျင်နီယာနည်းပညာဘွဲ့ ဘွဲ့နှင်းသဘင်အခမ်းအနား (၆.၂.၂၀၁၆)မှ(၇.၂.၂၀၁၆)ထိ မှတ်တမ်းပုံ ရိပ်များ ​

နည်းပညာတက္ကသိုလ်(ဟင်္သာတ) (၁၂)‌ ကြိမ်​ မြောက်အင်ဂျင်နီယာဘွဲ့၊အင်ဂျင်နီယာနည်းပညာဘွဲ့ ဘွဲ့နှင်းသဘင်အခမ်းအနား (၆.၂.၂၀၁၆)မှ(၇.၂.၂၀၁၆)ထိ မှတ်တမ်းပုံ ရိပ်များ ​

နည်းပညာတက္ကသိုလ်(ဟင်္သာတ) (၁၂)‌  ကြိမ်​ မြောက်အင်ဂျင်နီယာဘွဲ့၊အင်ဂျင်နီယာနည်းပညာဘွဲ့ ဘွဲ့နှင်းသဘင်အခမ်းအနား (၆.၂.၂၀၁၆)မှ(၇.၂.၂၀၁၆)ထိ မှတ်တမ်းပုံ ရိပ်များ ​Back