Home » Announcements » နည်းပညာတက္ကသိုလ်(ဟင်္သာတ) လျှပ်စစ်စွမ်းအားအင်ဂျင်နီယာဌာန မှ ကျောင်းသား/ကျောင်းသူများ၏ဘာသာရပ် ရမှတ်အလိုက် Grade များ

နည်းပညာတက္ကသိုလ်(ဟင်္သာတ) လျှပ်စစ်စွမ်းအားအင်ဂျင်နီယာဌာန မှ ကျောင်းသား/ကျောင်းသူများ၏ဘာသာရပ် ရမှတ်အလိုက် Grade များBack